ALBUM KUTNOWSKI I
ALBUM KUTNOWSKI I

O wystawie

Na początku była tradycyjna wystawa "Przywrócić pamięć. Album Kutnowski", której otwarcie miało miejsce 3 maja 2008 roku w Kutnowskim Domu Kultury. Inspiracją dla niej był zachowany w zasobie kutnowskiego archiwum zbiór fotografii paszportowych załączanych do podań o wydanie dowodów tożsamości i paszportów w pierwszych latach II Rzeczypospolitej.

Zachowane dokumenty składane były przez mieszkańców powiatu kutnowskiego do Urzędu Starosty Powiatowego w latach 1922-1926. Załączane fotografie posiadają jednak często znacznie starszą metrykę, na co wskazywałyby stylizacje strojów, lub dysproporcja pomiędzy deklarowanym wiekiem a wyglądem na fotografii. Ponieważ fotografia nie była wówczas tak masowa i wykonywano ją okazjonalnie, to starano się wypaść na nich jak najkorzystniej - zakładano najlepsze stroje, przybierano godne pozy. Fotografie do tego typu celów nie były również zestandaryzowane tak jak obecnie. Dlatego są bardzo barwne i różnorodne - obok fotografii portretowej jest także fotografia rodzinna. Na większości z nich widać kunszt, a niekiedy także artystyczne zacięcie ówczesnych fotografów. Z najdziemy tu zdjęcia wykonane w kutnowskich zakładach fotograficznych Karpińskiego, Apolliniego czy Rothapla. Całe bogactwo typów ludzkich ze wszystkich warstw społecznych ówczesnego społeczeństwa powiatu kutnowskiego pokazane zostało w kolorze sepii...                  >>> czytaj więcej ...