O wystawie

Na początku była tradycyjna wystawa "Przywrócić pamięć. Album Kutnowski", której otwarcie miało miejsce 3 maja 2008 roku w Kutnowskim Domu Kultury. Inspiracją dla niej był zachowany w zasobie kutnowskiego archiwum zbiór fotografii paszportowych załączanych do podań o wydanie dowodów tożsamości i paszportów w pierwszych latach II Rzeczypospolitej.

Zachowane dokumenty składane były przez mieszkańców powiatu kutnowskiego do Urzędu Starosty Powiatowego w latach 1922-1926. Załączane fotografie posiadają jednak często znacznie starszą metrykę, na co wskazywałyby stylizacje strojów, lub dysproporcja pomiędzy deklarowanym wiekiem a wyglądem na fotografii. Ponieważ fotografia nie była wówczas tak masowa i wykonywano ją okazjonalnie, to starano się wypaść na nich jak najkorzystniej - zakładano najlepsze stroje, przybierano godne pozy. Fotografie do tego typu celów nie były również zestandaryzowane tak jak obecnie. Dlatego są bardzo barwne i różnorodne - obok fotografii portretowej jest także fotografia rodzinna. Na większości z nich widać kunszt, a niekiedy także artystyczne zacięcie ówczesnych fotografów. Z najdziemy tu zdjęcia wykonane w kutnowskich zakładach fotograficznych Karpińskiego, Apolliniego czy Rothapla. Całe bogactwo typów ludzkich ze wszystkich warstw społecznych ówczesnego społeczeństwa powiatu kutnowskiego pokazane zostało w kolorze sepii...                  >>> czytaj więcej ...

 

WYSTAWA
Wieś powiatu kutnowskiego
Wieś powiatu kutnowskiego

Wieś powiatu kutnowskiego

W okresie II Rzeczpospolitej Powiat Kutnowski zajmował powierzchnię ok. 900 km2 i liczył średnio 100 000 mieszkańców, z czego ponad 70% zamieszkiwało wieś. Do powiatu należały trzy miasta; Kutno, Krośniewice i Żychlin oraz 12 gmin wiejskich: Błonie, Dąbrowice, Dobrzelin, Krośniewice, Krzyżanówek, Kutno, Łanięta, Oporów, Plecka Dąbrowa, Rdutów, Sójki i Wojszyce.     >>> czytaj więcej...

 

Dwory ziemi kutnowskiej
Dwory ziemi kutnowskiej

Dwory ziemi kutnowskiej

...gęsto rozsiane wśród zbożowych pól, w nowoczesnej na ów czas architekturze, osadzone wśród zieleni, w rozległych parkach krajobrazowych z dbałością o ich charakter, z ciekawymi odmianami roślin ozdobnych.      >>> czytaj więcej ...

Krośniewice - Żychlin
Krośniewice - Żychlin

Krośniewice - Żychlin

Dwa małe miasteczka, Krośniewice i Żychlin, prawa miejskie utraciły po powstaniu styczniowym i odzyskały je dopiero w latach 20-tych XX wieku. Stało się tak w 1869 roku na mocy ukazu carskiego, kiedy to część miast Królestwa Polskiego przemianowana została na osady. W grupie tych "upadłych" miast znalazły się Żychlin i Krośniewice. Polecono wówczas Komitetowi do spraw Królestwa Polskiego, ażeby    >>>  czytaj więcej...

Kutno
Kutno

Kutno

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku było wydarzeniem przełomowym w dziejach Państwa Polskiego. Z jednej strony niezwykle radosnym, bo po 123 latach zaborów nastała wolna Polska, z drugiej strony rzeczywistość, w jakiej przyszło witać odrodzoną Polskę była niezwykle trudna. Polska jednak wróciła do rodziny państw europejskich i w trudnych warunkach, ale systematycznie aż do 1939 roku podnosiła się ...       >>>czytaj więcej...