Archiwum Państwowe w Płocku

Ludzie i statki

Promocja katalogu z wystawy „Ludzie i statki. Historia Płocka Wisłą pisana”.

W dniu 19 grudnia 2013 roku o godzinie 17.00 w Archiwum Państwowym w Płocku miała miejsce promocja katalogu z wystawy „Ludzie i statki. Historia Płocka Wisłą pisana”. Wystawa była owocem współpracy Archiwum Państwowego w Płocku, Towarzystwa Przyjaciół Płocka oraz Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” i cieszyła się bardzo dużą popularnością zarówno wśród dorosłych mieszkańców, jak również wśród młodzieży szkolnej.

 Zebranych licznie gości powitał dyrektor Archiwum – Tomasz Piekarski. Byli wśród nich: pan Artur Kras – radny Rady Miasta Płocka, ks. prof. infułat Wojciech Góralski,  ks. kanonik Waldemar Nowak, pan Paweł Mieszkowicz - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku, pan Jacek Karolak – prezes Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, pan Stanisław Fidelis – Kapitan Żeglugi Śródlądowej oraz członkowie i sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Płocka z Prezesem – panem Pawłem Śliwińskim. To właśnie on pomysł wystawienniczy potrafił przekuć w konkretny projekt, na który pozyskał pieniądze z Funduszu Grantowego. Do celów wystawy udostępnił również swoje zbiory.

Wystawa nie doszłaby do skutku, gdyby nie uprzejmość wielu instytucji i osób prywatnych udostępniających swoje zbiory i eksponaty na cele wystawiennicze. Podziękowania zostały  skierowane do instytucji z którymi Archiwum współpracuje od wielu lat w propagowaniu historii regionalnej, a mianowicie do Muzeum Mazowieckiego i Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Ta pierwsza instytucja udostępniła swoje muzealia a ze zbiorów czasopism Biblioteki im. Zielińskich TNP wykorzystana została prasa lokalna z I połowy XIX wieku. Wyrazy podziękowania zostały  także skierowane do licznego grona osób prywatnych, którzy udostępnili swoje zbiory prywatne do celów wystawienniczych.

Następnie głos zabrała pani Krystyna Bańka – zastępca dyrektora Archiwum Państwowego w Płocku, współautorka katalogu. Zapoznała ona zebranych z układem publikacji, treścią, materiałami z poszczególnych części, najważniejszymi ciekawostkami i faktami. Drugi współautor – pan Paweł Śliwiński – prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka przybliżył zebranym historię płockich wiślaków, żeglugi na Wiśle, dzieje najważniejszych rodów związanych z eksploracją rzeki w rejonie Płocka, historią stoczni rzecznych, statków, barek, współczesnych spraw związanych z wykorzystaniem Wisły do celów turystycznych i ożywienie żeglugi na niej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-26
Data publikacji:2015-06-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Piekarski
Liczba odwiedzin:5855