Zasady udostępniania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZASADY UDOSTĘPNIANIA AKT

Materiały archiwalne udostępnia się po upływie 30 lat od chwili ich wytworzenia, o ile nie narusza to przepisów prawa. W razie potrzeby wcześniejszego dostępu do akt wymagane jest od użytkownika przedłożenie umotywowanego wniosku. Archiwum udostępnia materiały archiwalne w formie bezpośredniej - umożliwiając zainteresowanym zapoznanie się z oryginałami dokumentów w pracowni naukowej oraz w formie pośredniej - przekazując informacje zawarte w aktach w postaci pisemnej odpowiedzi lub reprodukcji dokumentu - na wniosek zainteresowanego. Udostępnienie archiwaliów do wglądu w pracowni naukowej jest bezpłatne. Inne formy udostępniania związane z wyszukiwaniem archiwaliów, opracowaniem informacji przez pracowników lub sporządzaniem reprodukcji stanowią usługę odpłatną.

Osoba przystępująca do korzystania z materiałów archiwalnych w pracowni naukowej składa Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego zawierające m.in. dane użytkownika i wykaz zespołów (zbiorów) archiwalnych objętych zgłoszeniem. W odniesieniu do archiwaliów o dostępności prawnie ograniczonej wymagane jest również udowodnienie uprawnień do zapoznania się z ich treścią albo przedłożenie formalnego pełnomocnictwa osoby uprawnionej. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Archiwum może odmówić udostępnienia akt.

Udostępnia się wyłącznie archiwalia zewidencjonowane, tzn. wyposażone w pomoce ewidencyjno-informacyjne. W przypadku, gdy archiwalia są zmikrofilmowane lub zdigitalizowane, nie udostępnia się oryginałów. Materiały archiwalne lub ich reprodukcje udostępnia się na podstawie wypełnionego czytelnie zamówienia (rewersu). Informacje o archiwaliach niezbędne do złożenia zamówienia wyszukiwane są przez użytkownika zasobu samodzielnie.

Udostępnione materiały archiwalne, za zgodą dyrektora, mogą być odpłatnie reprodukowane w postaci kserokopii, skanów i fotografii wg obowiązującego w Archiwum cennika usług archiwalnych.

Udostępnione materiały archiwalne mogą być samodzielnie kopiowane własnym sprzętem przez użytkownika. Warunkiem dopuszczenia do samodzielnego kopiowania jednostek archiwalnych własnym sprzętem jest użycie przez użytkownika urządzeń i technik nieinwazyjnych dla archiwaliów (fotografia cyfrowa wykonywana bez dodatkowego oświetlenia). Samodzielnie wykonane kopie mogą być wykorzystane przez użytkownika zasobu wyłącznie na potrzeby własnej pracy badawczej, z wykluczeniem prawa do publikacji. Samodzielnie wykonane kopie nie mogą być wykorzystane przez użytkownika zasobu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ochroną danych osobowych i dóbr osobistych. Kopiowaniu własnym sprzętem nie podlegają: jednostki archiwalne zdigitalizowane i zmikrofilmowane (dopuszcza się fotografowanie obrazu z czytnika mikrofilmów oraz ekranu komputerowego) oraz jednostki archiwalne w złym stanie fizycznym.

Na pisemny wniosek zainteresowanego Archiwum może czasowo sprowadzić do własnej pracowni naukowej reprodukcje archiwaliów przechowywanych w innych archiwach. Koszt przesyłki w obie strony ponosi zamawiający.

Wykorzystanie w publikacjach reprodukcji z zasobu Archiwum powinno zostać odnotowane poprzez umieszczenie informacji o miejscu przechowywania, nazwie zespołu i sygnaturze akt. Podobne procedury obowiązują przy powoływaniu się na wykorzystane archiwalia.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-06-25
Data publikacji:2015-06-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Piekarski
Liczba odwiedzin:10912